Tipărire

Dornic să-şi arate mulţumirea pentru strălucita victorie repurtată la Pharsalus de legiunea a noua romană aflată sub conducerea sa, Julius Caesar dădu ordin să se împletească cununi de lauri pentru toţi soldaţii din legiune. Dar cum regiunea nu era prea bogată în tufe de laur, au fost împletite cununi şi din frunzele unui alt arbust, asemănător laurului.
Atunci, imperatorul avu o nouă idee. Adună toţi oştenii din legiune, îi alinie, îi legă la ochi şi le aşeză cununile pe cap. Le desfăcu apoi eşarfele de la ochi şi le spuse:
— Pentru vitejia pe care aţi arătat-o în luptă, am aşezat câte o cunună pe capul fiecăruia dintre voi. Nu toate cununile sunt însă de lauri, dar cei care nu au cununi de lauri pe cap au acum şansa de a le preschimba în cununi de aur curat.
Fiecare din voi poate vedea ce cununi poartă pe cap ceilalţi camarazi, dar nu ştie şi nu poate cerceta natura propriei sale cununi. Şi dacă aţi arătat cu prisosinţă în luptă forţa braţului vostru, a sosit acum clipa să vă dovediţi iscusinţa minţii. Toţi cei care sunteţi absolut siguri că nu purtaţi pe frunte lauri adevăraţi, sunteţi chemaţi ca, atunci când voi ridica sabia, să faceţi un pas înainte. Dacă nu sunteţi siguri, rămâneţi pe loc, căci eu voi ridica sabia de mai multe ori la rând, dar nu mai mult decât este necesar. Cei care vor ghici că nu au pe cap o cunună de lauri, vor primi în locul ei o cunună de aur curat.
Acestea fiind zise, Caesar făcu un pas îndărăt, lăsă să se scurgă câteva momente de linişte, apoi ridică sabia. Soldaţii se uitară unii la alţii, dar nimeni nu făcu un pas înainte.
După încă un moment de linişte, Caesar ridică din nou sabia. Dar nici de data aceasta nu ieşi nimeni  în faţă.
A urmat a treia şi a patra ridicare a sabiei, tot fără să se întâmple ceva.
La a cincea ridicare a sabiei, însă, toţi cei care nu purtau lauri pe cap făcură un pas înainte.
Câţi soldaţi nu au avut lauri pe cap şi cum au dedus ei acest lucru?
(Se presupune că toţi soldaţii din legiune erau inteligenţi, cu un nivel apropiat de inteligenţă.)

 

(prof. Eugen Ionescu, Lic. de Informatică Tiberiu Popoviciu — Cluj - Napoca)

Soluţie:

Cinci soldaţi nu au avut lauri pe cap.
Dacă un singur soldat nu ar fi avut pe cap cunună de lauri, el ar fi ştiut acest lucru privind la cununile camarazilor săi şi ar fi făcut un pas înainte la prima ridicare a sabiei.
Cum la prima ridicare a sabiei, în faţă nu a ieşit nimeni, rezultă că erau cel puţin doi soldaţi care  nu aveau cununi de lauri pe cap.
Dacă ar fi fost doi, fiecare din ei ar fi ştiut după prima ridicare a sabiei şi privind la cununile celorlalţi camarazi, că poartă pe cap lauri falşi şi ar fi ieşit în faţă la a doua ridicare a sabiei.
Dar la a doua ridicare a sabiei, nici un oştean nu a păşit înainte, ceea ce înseamnă că erau cel puţin 3 soldaţi care nu aveau cununi de lauri pe cap.
Dacă ar fi fost trei, după a doua ridicare a sabiei şi privind la cununile celorlalţi, fiecare din ei ar fi ştiut că poartă pe frunte lauri falşi şi ar fi făcut un pas înainte la a treia ridicare a sabiei.
Cum la a treia ridicare nu a ieşit nimeni, rezultă că erau cel puţin patru cu lauri falşi. Dacă ar fi fost patru, la a patra ridicare a sabiei, ei ar fi ieşit în faţă. Cum nu au făcut-o nici de data aceasta, rezultă că erau cel puţin cinci soldaţi cu lauri falşi.
Şi cum la a cincea ridicare a sabiei au ieşit înainte toţi oştenii care nu aveau lauri pe cap, deducem că au fost cinci soldaţi care nu aveau lauri adevăraţi. Şi toţi cinci au dedus corect acest lucru şi au primit premiul din mâna lui Caesar.