Se împlinea o săptămână de când Riar-șah, fiul său Akbar și vizirul Abadan se aflau în ospeție la Farazan-șah, s-o pețească pe Șeherezada. Fata îl plăcuse mult pe Akbar și totul mersese ca pe roate, până în ultima zi când Akbar intră la Farazan să-l salute și să-i mulțumească pentru găzduire. Îl găsi pe șah și pe Șeherezada așezați față în față la măsuța de șah. Partida tocmai se terminase și, după cum susțineau cei doi, deși crâncenă, bătălia fusese cinstită de ambele părți. Și atunci Șeherezadei îi veni o idee și spuse:
– Tată, știu că și Akbar este un jucător iscusit. El are să-și dea seama și are să ne spună, doar privind tabla de joc, care dintre noi a câștigat partida.
Akbar se uită lung la masa de șah: tot ce putea spune era că șahul stătea în partea de miazănoapte a tablei... Și atunci îi veni un gând și spuse iute:
– Nimic mai simplu, nimic mai simplu, prealuminate șah și iubită Șeherezada. Dar mai înainte de a vă fi călăuză pe întortocheatele cărări ale raționamentului, poate ar vrea luminățiile voastre să vadă darul nostru de nuntă pentru Șeherezada...
Și, văzând sclipirile de lăcomie din ochii celor doi, Akbar înțelese că pentru moment era salvat... Se scuză și porni cu pas întins să-l găsească pe vizirul Abadan.
Puteți spune cine a câștigat partida și ce explicație i-a dat vizirul Abadan prințului Akbar?

8 Rege Negru   Rege Alb          
7         Dama Alba      
6                
5     Nebun Alb   Pion Alb      
4       Pion Alb        
3               Pion Alb
2                
1               Nebun Alb
  a b c d e f g h

 

Soluție:

1. Primul lucru care trebuie observat și care nu-i scăpase nici prințului Akbar este faptul că albul era cel care a câștigat partida, dând șah mat cu nebunul din h1 regelui negru din a8. Prin urmare, întrucât Akbar observase că Farazan-șah ocupase poziția din nordul tablei de joc, era suficientă determinarea poziției din care începuse albul partida pentru a stabili câștigătorul.
2. Întrucât albul dăduse șah mat cu nebunul din h1, observase prințul Akbar mai departe, ultima mișcare a albului trebuie să fi fost făcută fie cu pionul alb din e4 în e5, fie cu pionul alb din d5 în d4, descoperind diagonala nebunului din h1, pentru a da șah regelui negru din a8.
3. Și atunci, își continuase Akbar raționamentul, întrucât negrul avea o singură piesă pe tabla de joc, și anume regele, ultima mutare a negrului înainte de a fi fost făcut șah mat trebuie să fi fost fie din b7 sau b8 în a8, fie din a7 în a8.
Și aici fu rândul vizirului Abadan să intervină:
– Dacă regele negru ar fi mutat din b7 sau b8, el ar fi fost în șah, dat fie de regina din e7, fie de regele din c8. Iar dacă ar fi mutat din a7, ar fi fost în șah, dat fie de regina din e7, fie de nebunul din c5.
Și aici Akbar rămase împietrit: situația părea imposibilă, nu exista nicio posibilitate logică de mutare pentru regele din a8.
– Pare imposibil, șopti el înfricoșat.
– Pare, doar dacă presupunem că ultima mutare a negrului a fost făcută cu regele din a8 și nu cu o altă piesă, capturată între timp de alb la ultima sa mutare.
– Dar atunci, niciunul dintre pionii din e5 sau d4 care ar fi înaintat pentru a deschide calea spre șah a nebunului din h1 nu ar fi putut captura această piesă a negrului, înainte ca albul să dea mat. Pe de altă parte, pionul alb din h3, care ar fi putut înainta din g2 pentru a captura această penultimă piesă a negrului și a deschide calea spre șah a nebunului din h1, nu ar putea explica totodată și modul în care ar fi putut ajunge nebunul din h1 în această poziție. Și, cu siguranță, ultima mutare a albului nu a putut fi nici cu nebunii din h1 sau c5, nici cu regina din e7 sau cu regele din c8. Așadar, dacă negrul ar fi mutat altă piesă decât regele din a8, piesă capturată apoi de alb la ultima sa mutare, nu ar mai rămâne nicio posibilitate logică de mutare a albului cu piesele de pe tabla de joc!
Fu din nou rândul lui Abadan să intervină:
– Corect spus, prealuminate: de pe tabla de joc!
Se făcu acum lumină și în mintea lui Akbar:
4. Ultima mutare a negrului fusese cu o altă piesă decât regele, de pe un câmp oarecare în h1.
5. Albul a capturat această piesă cu un pion din g2, care ajuns pe ultima linie, a fost promovat într-un nebun, cel din h1, care a dat și matul la regele din a8.
6. Prin urmare, albul a înaintat de la nord spre sud, șahul Farazan fiind astfel cel care a jucat cu albele și totodată și cel care a câștigat partida.

Susține Logicus.ro!

Dacă îți plac problemele de logică de pe www.logicus.ro și vrei să contribui și tu la eforturile noastre, ai acum ocazia de a ne susține!

Cu cât vrei să contribui?: