Cel mai înţelept prinţ

Un împărat voia să-şi mărite fata cu cel mai înţelept prinţ din împărăţie. Aşa că, sfetnicii împăratului au pus la cale o întrecere între cei mai inteligenţi trei prinţi din împărăţie.
Prinţii au fost conduşi într-o odaie, au fost aşezaţi fiecare cu faţa spre ceilalţi doi şi li s-au arătat două pălării negre şi trei albe. Apoi, au fost legaţi la ochi, li s-a aşezat câte o pălărie pe cap, iar restul pălăriilor au fost duse şi încuiate într-o altă odaie.
Împăratul le-a spus că acela dintre ei care va deduce primul culoarea pălăriei pe care o poartă, fără a o scoate de pe cap sau a o privi, se va căsători cu fiica lui; un răspuns greşit va însemna moartea. Pe urmă, li s-au scos legăturile de la ochi.

Sunteţi unul dintre prinţi. Vedeţi câte o pălărie albă pe capul fiecăruia dintre ceilalţi doi prinţi. După un timp, vă daţi seama că ceilalţi doi nu pot deduce culoarea pălăriei pe care o poartă sau nu vor să răspundă. Ce culoare are pălăria dumneavoastră?
Observaţie: Dumneavoastră ştiţi că rivalii pe care îi aveţi sunt foarte inteligenţi şi nu vor nimic altceva decât mâna prinţesei. Mai ştiţi şi că împăratul este un om de cuvânt şi că el a spus că veţi participa la o întrecere corectă de curaj şi inteligenţă.

http://www.folj.com/puzzles/

Citește mai mult:Cel mai înţelept prinţ

Sfatul înţelepţilor

Trăia demult un înţelept pe nume Hasen Said, despre care mersese vestea în toată lumea. Oamenii îl numeau Înţeleptul-între-înţelepţi. Şi cum pornise el prin lume, ajunsese într-o bună zi la curtea unui sultan, unde fu primit cu toată cinstea ce i se cuvenea.
Sultanul îl ospătă, îl găzdui, iar într-una din zile, îi spuse:
- Treburile ţării le conduc având lângă mine întotdeauna Sfatul înţelepţilor.   În  Sfatul acesta  am  ales doisprezece oameni, despre care se spune că ar fi cei mai luminaţi la minte din întreaga ţară. Totuşi, prea -înţeleptule Hasen, n-ai putea să pui tu Sfatul la o asemenea încercare, pe care s-o poată dezlega numai dacă fiecare va dovedi o înţelepciune demnă de încrederea ce le-am arătat-o?

Hasen Said se gândi puţin şi rosti:
- Bine, adună-ţi Sfatul.
Când întregul Sfat al înţelepţilor se strânse în sala tronului, Hasen li se adresă astfel:
- O, înţelepţilor, stăpânul nostru, Sultanul, v-a adunat aici ca să arătaţi întreaga strălucire a minţii voastre prea-luminate. Slugile au pus în faţa voastră câte o cutie. Toate cutiile sunt la fel. în săculeţul acesta am douăsprezece pietre preţioase: unele sunt rubine, altele - smaralde. Eu o să vă rog ca fiecare dintre voi, pe rând, să iasă o clipă din sală, iar în absenţa lui o să-i pun în cutie fie un rubin, fie un smarald.
Şi Hasen Said îl invită pe primul dintre înţelepţi să părăsească sala. Lui îi puse un rubin. Următorilor doi le puse câte un smarald. Astfel, ieşiră unul după altul toţi înţelepţii, iar pietrele cele scumpe fură puse, una câte una, în cutii. Când reveni în sală ultimul înţelept, Hasen le spuse:
- Fiecare dintre voi a văzut ce fel de piatră am pus în cutia celorlalţi, dar nici unul nu ştie ce se află în cutia lui. Dacă voi sunteţi cu adevărat înţelepţi, dacă ochii şi memoria nu vă înşală, nimic nu vă va împiedica să îndepliniţi rugămintea mea: toţi cei în a căror cutie a fost pus un smarald, să ia cutiile şi să le pună la picioarele sultanului.
Aşa grăi înţeleptul-între-înţelepţi. Totuşi cei cărora li se adresase rămăseseră nemişcaţi la locurile lor. Sultanul se făcu roşu de mânie şi dădu poruncă să fie izgoniţi din palat toţi cei ce făceau parte din Sfatul înţelepţilor, dar Hasen îl opri:
- Nu te pripi, măria ta. Şi eu aş fi făcut întocmai ca ei.
Peste zece minute Hasen li se adresă din nou înţelepţilor:
- Cel ce are în cutia lui un smarald, să aducă cutia cu Preţioasa piatră la picioarele sultanului!
Aceeaşi linişte, nimeni nu făcu nici măcar un gest. Hasen Said repetă invitaţia la fiecare zece minute, iar când se împlini un ceas de la prima rugăminte, o parte dintre înţelepţi se ridicară şi aduseră cutiile sultanului. Acesta           le deschise -  înăuntrul  lor,   numai smaralde.   Ceru   să   vadă   şi cutiile celor ce rămăseseră la locurile lor. Toţi aveau numai rubine Şi trebuie să mai spunem că în tot acest timp nici unul  dintre înţelepţi nu scosese o vorbă, nu întrebase nimic!
- O, măria ta, zise Hasen după ce se încheie încercarea, poţi fi mândru! în Sfatul tău stau numai oameni demni să poarte titlul de înţelept.
Şi luându-şi rămas bun de la toţi, plecă pe drumul său.
Povestea se termină aici. Pe  dumneavoastră, însă,  vă invităm s-o continuaţi, arătând câte smaralde a pus Hasen Said în cutiile înţelepţilor.

(Dan Lăzărescu - Paleoaritmetica)

Citește mai mult:Sfatul înţelepţilor

Cap sau pajură

Pe o masă sunt 20 de monede identice, 10 afişând pajura iar 10 - faţa opusă. Dumneavoastră sunteţi aşezat la masă, având ochii legaţi şi mâinile înmănuşate. Puteţi localiza monedele, dar nu le puteţi vedea sau pipăi pentru a stabili dacă faţa pe care o expun este capul sau pajura. Trebuie să formaţi două grupe astfel încât ele să aibă acelaşi număr de monede care expun capul, respectiv pajura. Aveţi voie să mutaţi sau să întoarceţi monedele, fără să ştiţi însă din ce categorie fac parte acestea. Cum veţi alcătui cele două grupe egale, cu acelaşi număr de monede din fiecare fel?

http://www.folj.com/puzzles/

Citește mai mult:Cap sau pajură

Prunul

Am un prun cu prune.
Scutur prunul, nu cad prune,
Dar în prun nu mai sunt prune!
Câte prune au fost în prun?

 

Citește mai mult:Prunul

La pescuit

Patru pescari amatori, Andreescu, Bogdănescu, Constantinescu şi Dumitrescu, au pescuit într-o zi câte 10 peşti: ştiuci, crapi, şalăi, bibani. Nici unul nu a prins acelaşi număr din aceeaşi specie de peşte. Tuturor le-a picat însă în undiţă cel puţin unul şi cel mult patru din fiecare specie. Arătaţi câţi peşti din fiecare specie au prins cei patru pescari dacă:
1. Numărul ştiucilor prinse de Bogdănescu este egal cu al bibanilor pescuiţi de Dumitrescu;
2. Numărul ştiucilor cu care s-a ales Dumitrescu este diferit de cel al bibanilor prinşi de Constantinescu;

3. Numărul bibanilor căzuţi în undiţa lui Constantinescu este egal cu al şalăilor pescuiţi de Bogdănescu
4. Dumitrescu a prins 4 ştiuci;
5. Numărul şalăilor prinşi de Bogdănescu nu este egal cu cel al crapilor lui Andreescu;
6. Constantinescu a adus acasă 2 crapi;
7. Numărul crapilor prinşi de Andreescu este acelaşi cu al şalăilor pescuiţi de Constantinescu;
8. Andreescu a pescuit un biban.

(Dan Lăzărescu - Paleoaritmetica)

Citește mai mult:La pescuit

Susține Logicus.ro!

Dacă îți plac problemele de logică de pe www.logicus.ro și vrei să contribui și tu la eforturile noastre, ai acum ocazia de a ne susține!

Cu cât vrei să contribui?: