Tipărire

Ce concluzie rezultă în mod logic din următoarele afirmații:
(1) Scriitorii care înțeleg natura umană sunt inteligenți;
(2) Nu e poet adevărat cel care nu poate atinge o coardă sensibilă în sufletul omului;
(3) Shakespeare a scris „Hamlet”;
(4) Niciun scriitor care nu înțelege natura umană nu poate atinge o coardă sensibilă în sufletul omului;
(5) Doar un poet adevărat a putut scrie „Hamlet”.
(Lewis Carroll)

Soluție:

Spațiul de lucru al acestei probleme este mulțimea tuturor scriitorilor iar cele 5 afirmații din enunț sunt implicații logice care operează cu următoarele propoziții de bază:
N: înțelege natura umană;
I: este inteligent;
P: este poet adevărat;
A: poate atinge o coardă sensibilă în sufletul omului;
S: este Shakespeare;
H: a scris „Hamlet”.
Vom transcrie cu ajutorul acestor propoziții simple afirmațiile (1)-(5), precum și contrarele reciprocelor lor (cu care acestea sunt echivalente):
(1)  N ⇒  I;
    ¬ I ⇒ ¬ N;
(2) ¬ A ⇒ ¬ P;
     P ⇒  A;
(3)  S ⇒  H;
    ¬ H ⇒ ¬ S;
(4) ¬ N ⇒ ¬ A;
     A ⇒  N;
(5)  P ⇒  H;
    ¬ H ⇒ ¬ P;
     H ⇒  P;
    ¬ P ⇒ ¬ H.
Privind cu atenție aceste afirmații, constatăm că putem alcătui cu ajutorul lor următorul lanț de implicații logice:
S ⇒ H ⇒ P ⇒ A ⇒ N ⇒ I
Așadar, soluția problemei este implicația:
S ⇒ I
adică
Dacă este Shakespeare, atunci este inteligent;
sau
Shakespeare este un poet inteligent.