Tipărire

Ce concluzie rezultă în mod logic din următoarele afirmații:
(1) Orice om în deplinătatea facultăților mintale poate gândi logic;
(2) Niciun nebun nu e apt de a juriza;
(3) Niciunul din fiii lui Simpson nu poate gîndi logic.
(după Lewis Carroll)

Soluție:

Spațiul de lucru al acestei probleme este mulțimea tuturor oamenilor de pe Pământ, iar cele 3 afirmații din enunț sunt implicații logice care operează cu următoarele propoziții de bază:
D: este în deplinătatea facultăților mintale;
L: poate gândi logic;
J: este apt de a juriza;
F: este fiu al lui Simpson.

Vom transcrie cu ajutorul acestor propoziții simple afirmațiile (1)-(3), precum și contrarele reciprocelor lor (cu care acestea sunt echivalente):
(1)  D ⇒  L;
    ¬ L ⇒ ¬ D;
(2) ¬ D ⇒ ¬ J;
     J ⇒  D;
(3)  F ⇒ ¬ L;
     L ⇒ ¬ F.
Privind cu atenție aceste afirmații, constatăm că putem alcătui cu ajutorul lor următorul lanț de implicații logice:
F ⇒ ¬ L ⇒ ¬ D ⇒ ¬ J.
Așadar, soluția problemei este implicația:
F ⇒ ¬ J,
adică
Dacă este fiu al lui Simpson, atunci nu este apt de a juriza
sau
Niciunul din fiii lui Simpson nu este apt de a juriza.