Tipărire

Ce concluzie rezultă în mod logic din următoarele afirmații:
(1) Toți bebelușii sunt iraționali;
(2) Nimeni nu este disprețuit dacă poate înfrunta un crocodil;
(3) Persoanele iraționale sunt disprețuite.
(Lewis Carroll)

Soluție:

Vom prezenta un mod schematic de rezolvare a acestui tip de probleme.
Subiecții celor 3 afirmații fiind oameni, vom considera mulțimea tuturor oamenilor/omenirea ca spațiu de lucru al problemei. Vom rescrie apoi fiecare propoziție din enunț sub forma unei implicații logice și vom încerca să construim, prin transformări echivalente, un lanț de implicații care să lege toate afirmațiile din enunț. Pentru început, vom împărți enunțul în propoziții cât mai simple:
B: este bebeluș;
R: este rațional;
I: poate înfrunta un crocodil;
D: este disprețuit.

 

Cu ajutorul acestor propoziții simple vom reformula afirmațiile din enunț sub formă de implicații:
(1) ~ B doubleright overline{R};
(2)~I doubleright overline{D};
(3)~ overline{R} doubleright D;
adică
(1) Dacă ești bebeluș, atunci nu ești rațional;
(2) Dacă poți înfrunta un crocodil, atunci nu ești disprețuit;
(3) Dacă nu ești rațional, atunci ești disprețuit.

 

Încercăm să construim acum pe baza implicațiilor din enunț un lanț de implicații în care, plecând de la una dintre afirmații, să ajungem la o alta. Pentru aceasta, este nevoie să reformulăm în mod echivalent afirmația 2, astfel:
 D doubleright overline{I},
adică
Dacă ești disprețuit, atunci nu poți înfrunta un crocodil.

 

Atunci, putem construi următorul lanț de implicații:
 B doubleright overline{R} doubleright D doubleright overline{I}.
Cu alte cuvinte,
„Dacă ești bebeluș, atunci nu poți înfrunta un crocodil” sau „Niciun bebeluș nu poate înfrunta un crocodil”.