Tipărire

Unui şlefuitor i s-a dat să şlefuiască un anumit număr de pietre preţioase. Munca aceasta i-ar fi luat 20 de zile dacă ar fi prelucrat un acelaşi număr de pietre pe zi şi doar 15 zile dacă ar fi prelucrat cu 3 pietre preţioase mai mult pe zi.
Câte nestemate avea meşterul de şlefuit?

Soluţie:

Dacă meşterul ar fi şlefuit cu 3 pietre preţioase mai mult pe zi, el ar fi terminat lucrul cu 5 zile mai devreme. În 15 zile, prin urmare, meşterul ar fi prelucrat cu 45 de pietre mai mult decât în primul caz, ceea ce ar fi reprezentat munca lui pe 5 zile cu norma din primul caz. Cu alte cuvinte, în primul caz meşterul ar fi şlefuit 9 pietre pe zi iar numărul total al nestematelor pe care le avea de prelucrat este de 180.