Tipărire

Ce număr (același) ar trebui adunat la 100 respectiv 20, pentru ca după adunare raportul sumelor să fie de 3:1?
Se cere o soluție aritmetică, non-algebrică (adică fără ecuații.)

Soluție:

Raportul sumelor trebuie să fie de 3:1, ceea ce înseamnă că suma numerelor după mărire trebuie să fie de 3 ori mai mare decât suma numerelor de dinainte de mărire. Prin urmare, dublul numărului cu care se măresc numerele trebuie să fie două treimi din suma numerelor mărite sau de două ori mai mare decât suma numerelor inițiale, adică 2x(100+20)=240.
Așadar, dacă dublul numărului cu care se măresc cele două numere inițiale este 240, acest număr este:
240:2=120.
După mărire numerele vor fi atunci 220, respectiv 140, iar suma lor va fi
220+140=360
și va fi evident de 3 ori mai mare decât suma numerelor inițiale.
Deci, numerele trebuie să se mărească cu 120 pentru ca raportul sumelor lor să fie de 3:1.