Tipărire

Un cub de gheață plutește într-un pahar cu apă, întregul sistem aflându-se în echilibru la temperatura de 0 ° C. Dacă se încălzește puțin gheața cât să se dizolve fără însă ca temperatura sistemului să se modifice, ce se va întâmpla cu nivelul apei din pahar: va crește, va scădea sau va rămâne același?

Soluție:

Nivelul apei din pahar va rămâne același. Cubul de gheață plutește doar pentru că apa din care este constituit și-a mărit volumul în timpul solidificării; masa lui rămâne aceeași cu cea a apei din care este alcătuit. Întrucât greutatea unui corp care plutește   este egală cu greutatea volumului de lichid dezlocuit conform legii lui Arhimede, cubul topit va produce o cantitate de apă egală cu masa volumului de apă pe care o dezlocuia cât timp se afla în stare solidă.