Tipărire

Țâșnind din spumele de mare
Străjeri în munte pe cărare
Chemări purtând departe-n zare
Ecouri lungi trezind în vale...
(propusă de Aura Dan)

Răspuns:

Stâncile.