Tipărire

O linie în timp desăvârşit,
Apoi o diademă de rege-nchipuit;
Pe-o parte, sticlă cu fundul alungit
Şi pe cealaltă – bob de soare copt în infinit.
(propusă de Aura Dan)

Răspuns:

Marea și plaja.