Tipărire

Când sunteţi amândoi în faţă,
Aplauzele lumii vă răsfaţă,
Şi chiar de dispăreţi într-o pierdută zare,
Voi doi vă contopiţi în spumă şi-n împletire de picioare...
(propusă de Aura Dan)

Răspuns:

Calul și călărețul.