Tipărire

La un liceu industrial, profesorul a tăiat dintr-o foaie de tablă o suprafaţă neregulată şi i-a cerut unui elev să afle ce arie are.

Elevul a privit această            suprafaţă mărginită de nenumărate linii drepte, frânte şi curbe, a căutat prin cărţi formule şi, bineînţeles, n-a găsit nimic, până când i-a venit ideea salvatoare. În câteva minute a aflat care era aria acelui obiect ciudat.
Puteţi spune cum a procedat elevul?

(Dan Lăzărescu - Paleoaritmetica)

 

Soluţia 1:

Ideea salvatoare a fost următoarea: din aceeaşi foaie de tablă, elevul a tăiat un pătrat cu latura de 10 cm. Avea un decimetru pătrat. L-a cântărit, apoi a cântărit şi suprafaţa neregulată. Comparând cele două date, a aflat câţi decimetri pătraţi se aflau între laturile acelea care nu se încadrau în nici o formulă geometrică.

Soluția 2:

(dată de Cristian Gale)
Se introduce bucata neregulată de tablă într-un recipient gradat cu apă și i se determină volumul; se măsoară apoi grosimea foii de tablă; se împarte volumul găsit la această grosime și se află aria suprafeței neregulate.