Probleme de raţionament

O echipă internațională formată din 7 speologi — Andre, Bernard, Cesare, Daniel, Edgar, Felipe și Gaspar — a sosit în sudul Spaniei, în zona peșterii Tanamira, pentru a studia și inventaria fantasticele gravuri rupestre descoperite aici, precum și pentru a găsi și alte urme ale civilizației din neoliticul superior care le-a realizat.
De cum și-au instalat tabăra, într-o duminică după-amiază, speologii au început să se organizeze, hotărând ca în fiecare zi, timp de o săptămână, începând chiar de a doua zi, câte unul dintre ei să rămână de gardă la corturi,  pentru a păzi lucrurile și a pregăti masa până la întoarcerea de pe teren a celorlalți. Din programul lor reieșea că:

  • Andre va fi de serviciu înaintea lui Felipe;
  • Cesare va fi de gardă la corturi cu două zile înaintea lui Daniel;
  • Edgar avea să fie de serviciu înaintea lui Andre și cu o zi înaintea zilei care precedă ziua în care avea să facă de gardă Bernard;
  • Gaspar va prepara masa de joi, la egală distanță de zilele în care aveau să facă de serviciu Cesare și Bernard.

Puteți spune în ce zi avea să fie de gardă la corturi fiecare dintre speologi?

Citește mai departe...

Probleme de gândire laterală

Etajele a două imobile alăturate A și B din centrul Moscovei au câte 3,6m înălțime fiecare. Al doilea imobil are 16 etaje. Dacă Gogomag, clovnul Circului de Stat din Moscova, ar executa un salt de la etajul 20 al imobilului A, cât de mult ar trebui să cadă în gol până să aterizeze pe acoperișul imobilului B?

Citește mai departe...

Un om moare de sete în propria sa locuinţă. Cum s-a întâmplat?

Citește mai departe...